דף הבית > קורס משולב

קורס משולב

קורס משולב

הקורס הבא צפוי להתחיל ביום  - 18/01/2024 והוא מיועד לחברי לשכת המקרקעין בלבד. 

 

עלות הקורס המשולב (עדים מומחים + בוררים )   4,999 ש"ח בתוספת מע"מ (תיתכן עליה של עד 10%). 

הקורס המשולב משלב את קורס העדים המומחים ואת קורס הבוררים במסלול אחד.

החומר הנלמד בקורס המשולב זהה לחומר הנלמד בקורס עדים מומחים ובקורס בוררים לו נלמדו בנפרד.

יתרונו של הקורס המשולב נעוץ בהיותו מרוכז ב  13 הרצאות ברצף, בעלות מופחתת בת ן 25% מעלות שני הקורסים בנפרד ובצמצום מספר ההרצאות ומשך הלימוד אילו נלמדו שני הקורסים בנפרד (הרצאת חובה אחת פחות). 

 

 

מאפייני הקורס

משך הקורס: 13 הרצאות, עשר (10) מתוכן בנות שעתיים וחצי (5 שעות אקדמיות כל אחת ) ועוד שלוש (3) הרצאות בנות כשעה אחת. בנוסף יתבקש המשתתף להקדיש מספר שעות לקריאת חומר הכנה לקראת חלק מן ההרצאות.

הרצאות: 60

שפה: עברית

  יום 1: מבוא לעדות מומחה

  יום 2: חוות דעת מומחה ממונה בית-משפט וחוות דעת מומחה מטעם צד

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 3: היחסים בין המומחה למזמין חוות הדעת

פרופ', עו"ד מיגל דויטש

פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ', עו"ד מיגל דויטש

פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ', עו"ד מיגל דויטש

פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ', עו"ד מיגל דויטש

פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ', עו"ד מיגל דויטש

פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 4: היבטים ראייתיים

ד"ר עו"ד עמוס הרמן

מרצה מן המניין, הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר עו"ד עמוס הרמן

מרצה מן המניין, הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר עו"ד עמוס הרמן

מרצה מן המניין, הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר עו"ד עמוס הרמן

מרצה מן המניין, הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר עו"ד עמוס הרמן

מרצה מן המניין, הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 5: מבוא לבוררות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 6: מעל דוכן העדיםחקירת העד המומחה

פרופ', עו"ד קנת מן

הוגה, יוזם, ומקים הסנגוריה הציבורית בישראל

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ', עו"ד קנת מן

הוגה, יוזם, ומקים הסנגוריה הציבורית בישראל

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ', עו"ד קנת מן

הוגה, יוזם, ומקים הסנגוריה הציבורית בישראל

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ', עו"ד קנת מן

הוגה, יוזם, ומקים הסנגוריה הציבורית בישראל

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ', עו"ד קנת מן

הוגה, יוזם, ומקים הסנגוריה הציבורית בישראל

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 7: הסכם הבוררות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 8: הליך הכנת חוות דעת

ד"ר עו"ד שמואל ילינק

עו"ד ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר עו"ד שמואל ילינק

עו"ד ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר עו"ד שמואל ילינק

עו"ד ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר עו"ד שמואל ילינק

עו"ד ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר עו"ד חן קוגל

המרכז הלאומי לרפואה משפטית ( אבו כביר )

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 9: ניהול הבוררות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 10: פסק הבורר

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 11: מידענות ופרופיל

פרופ'. יהודית בר אילן

המחלקה למדעי המידע , אוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ'. יהודית בר אילן

המחלקה למדעי המידע , אוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ'. יהודית בר אילן

המחלקה למדעי המידע , אוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ'. יהודית בר אילן

המחלקה למדעי המידע , אוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

מהנדס מחשבים אמיר שקד

תכנון והקמת תשתיות מידע

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 12: מיקוד שליטה ומקיסום פוטנצייאל

פרופ' מרואן דוירי

פרופ' מן המניין, המכללה האקדמית אורנים

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ' מרואן דוירי

פרופ' מן המניין, המכללה האקדמית אורנים

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ' מרואן דוירי

פרופ' מן המניין, המכללה האקדמית אורנים

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר צבי ברק

מנהל מכון גישות למצוינות

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר צבי ברק

מנהל מכון גישות למצוינות

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ` אהרון אנקר

פרופ' אהרון אנקר
יו"ר סגל ההוראה במכון, דיקן ( לשעבר) הפקולטה למשפטים, אוני' בר-אילן

כב` השופטת ד"ר  דרורה פלפל

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל
סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

כב` השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב
שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

כב` השופט (בדימ.) משה גל

כב' השופט (בדימ.) משה גל
מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

פרופ`, עו"ד  קנת  מן

פרופ', עו"ד קנת מן
הוגה, יוזם, ומקים הסנגוריה הציבורית בישראל

פרופ`, עו"ד מיגל  דויטש

פרופ', עו"ד מיגל דויטש
פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

פרופ`. יהודית בר אילן

פרופ'. יהודית בר אילן
המחלקה למדעי המידע , אוניברסיטת בר אילן

פרופ` מרואן דוירי

פרופ' מרואן דוירי
פרופ' מן המניין, המכללה האקדמית אורנים

ד"ר עו"ד  חן קוגל

ד"ר עו"ד חן קוגל
המרכז הלאומי לרפואה משפטית ( אבו כביר )

ד"ר עו"ד  שמואל ילינק

ד"ר עו"ד שמואל ילינק
עו"ד ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

ד"ר עו"ד עמוס הרמן

ד"ר עו"ד עמוס הרמן
מרצה מן המניין, הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

ד"ר צבי ברק

ד"ר צבי ברק
מנהל מכון גישות למצוינות

מהנדס מחשבים אמיר שקד

מהנדס מחשבים אמיר שקד
תכנון והקמת תשתיות מידע