דף הבית > קורס בוררים

קורס בוררים

קורס בוררים

הקורס הבא צפוי להתחיל ביום   - 18/012024 

 

עלות הקורס:  2,950 בתוספת מע"מ (תיתכן עליה של עד 10%).

 

   למי מיועד הקורס
אם את/ה בר/ת סמכא בתחום השכלתך-עיסוקך, בעל/ת ידע מיוחד-ניסיון מקצועי-התמחות-כישורים מיוחדים או תחביב, אנו זקוקים לך ומעונינים להכשירך כבורר/ת.

 

  חיוניות הליך הבוררות בחברה המודרנית
ככל שנוקף הזמן מוצעדת האנושות כולה בקצב התפתחותם המסחרר של עולם המדע, הטכנולוגיה והתקשורת. כחלק בלתי נפרד מתהליך זה השתנה יחס אוכלוסיית כדור הארץ למושג "זמן" ומושג הזמן השתנה בפני עצמו. זמן הנו מצרך יקר המציאות וככל שהוא חולף, מאמירים מחיריו.

בניגוד לתמורות שחוללו פלאי המדע והטכנולוגיה בכל תחומי חיינו, פסחו שינויים אלו על מערכת המשפט ומטבעה אין היא יכולה להדביק את קצב הזמן. מחמת מצב דברים זה, בחברה המודרנית, בעידודה של מערכת המשפט, החלו להתפתח חלופות לבר משפטיות ליישוב מהיר של סכסוכים ומחלוקות.

 

  יתרונות הבוררות
העניין הרב שמגלה החברה המודרנית במוסד הבוררות ככלי רב עוצמה ליישוב סכסוכים בדרכים לבר משפטיות נובע, בין היתר, מיתרונות ייחודיים שמאפיינים הליך זה לעומת התדיינות משפטית רגילה. הליכי הבוררות יעילים משום שהבורר לא נכפה על בעלי הדין, אלא מתמנה בהסכמתם ההדדית ; הבורר אמון על הצדדים היות ולרוב הוא נבחר כמי שמהווה סמכות בלתי מעורערת בתחום ידע ספציפי או מחמת תכונותיו האישיות; בניגוד לדעה הרווחת אין חובה כי הבורר יהא משפטן, עו"ד או שופט בדימוס; משך הליך הבוררות הנו קצר ביותר ומתייחסים אליו על פי רוב כפסק סופי וחלוט, בין שהוסכם על ידי הצדדים להסכם הבוררות על אפשרות ערעור על פסק הבורר לפי סעיף 29 ב' לחוק שהערעור נסוב ע"פ רשימת העילות הסגורה לפי סעיף 24 לחוק. למעט מקרה קיצון בעליל, בימ"ש של ערעור על פסק לעולם בורר יפרש ע"פ רוב את עילות הערעור על דרך הצמצום במטרה להותיר את פסק הבורר על כנו.

 

  תחומי הבוררות
תחומי הבוררות רבים ומגוונים ומקיפים, בין השאר, את עולם העסקים, הרפואה, ההנדסה, המקרקעין, המדעים, הבניה, הארכיטקטורה, החקלאות, האלקטרוניקה, התקשורת, הצרכנות, האמנות, הספורט, ועוד עשרות תחומים נוספים.

 

  שכר הבוררים
בשל הביקוש ההולך והגובר לפתרון סכסוכים במסגרת הליכי הבוררות, מתוגמלים הבוררים היטב עבור שירותיהם. שכר טרחת הבורר תלוי במומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי בתחום הרלוונטי, מהיקף התיק, שוויו הכספי, והמוניטין שצבר הבורר במהלך תקופת פעילותו.

 

  מה יעניק לך הקורס
בקורס להכשרת הבוררים שעורך המכון הישראלי המתפרש על פני 4 מפגשים, בני שלוש עד ארבע שעות (סה"כ כ-14 שעות לימוד), תלמד את עקרונות יישוב הסכסוך בדרך בוררות ובכלל זה : ניהול הבוררות וסמכויות הבורר, כתיבת פסקי בורר, ותרכוש לך ידע ומיומנות אותם תוכל ליישם באופן מקצועי ויעיל בפתרון ויישוב סכסוכים בכל תחום.

 

המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים צבר ניסיון עשיר ומוניטין רב בהכשרת בוררים הפועלים בהצלחה לצידה של המערכת המשפטית בישראל.


· למסיימי הקורס תוענק תעודה המאשרת את הכשרתם והחתומה בידי אישיות משפטית בכירה.
·רישום במאגר ההתמחות המלא למקצועות המשפטיים והעזר משפטיים.

מאפייני הקורס

משך הקורס: שש (6) הרצאות מתוכן ארבע (4) בני שעתיים ( 5 שעות אקדמיות ) ועוד שתיים (2) בנות שעה. המשתתף יתבקש להקדיש מספר שעות לקריאת חומר הכנה לקראת חלק מן ההרצאות.

הרצאות: 25

שפה: עברית

  יום 1: מבוא לבוררות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל

סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 2: הסכם הבוררות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט (בדימ.) משה גל

מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 3: ניהול הבוררות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 4: פסק הבורר

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

משך ההרצאה: 40/45 דקות

  יום 5: מידענות ומיצוי פוטנצייאל

פרופ'. יהודית בר אילן

המחלקה למדעי המידע , אוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ'. יהודית בר אילן

המחלקה למדעי המידע , אוניברסיטת בר אילן

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ' מרואן דוירי

פרופ' מן המניין, המכללה האקדמית אורנים

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר צבי ברק

מנהל מכון גישות למצוינות

משך ההרצאה: 40/45 דקות

ד"ר צבי ברק

מנהל מכון גישות למצוינות

משך ההרצאה: 40/45 דקות

פרופ` אהרון אנקר

פרופ' אהרון אנקר
יו"ר סגל ההוראה במכון, דיקן ( לשעבר) הפקולטה למשפטים, אוני' בר-אילן

כב` השופטת ד"ר  דרורה פלפל

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל
סגנית ( בדימוס ) נשיא ביהמ"ש המחוזי ת"א, מרצה בפקולטה למשפטים אוני' ת"א

כב` השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב

כב' השופט ( בדימ.) אמנון סטרשנוב
שופט ( לשעבר ) בית המשפט המחוזי תל אביב.

כב` השופט (בדימ.) משה גל

כב' השופט (בדימ.) משה גל
מנהל בתי המשפט לשעבר ונשיא בית משפט (בדימ.)

פרופ`. יהודית בר אילן

פרופ'. יהודית בר אילן
המחלקה למדעי המידע , אוניברסיטת בר אילן

פרופ` מרואן דוירי

פרופ' מרואן דוירי
פרופ' מן המניין, המכללה האקדמית אורנים

ד"ר צבי ברק

ד"ר צבי ברק
מנהל מכון גישות למצוינות