טופס הרשמה לקורס

טופס הרשמה למאגר

פרטים אישיים

תאריך לידה

אזור השירות

פרטי יצירת קשר

פרטי מידע יצירת קשר המפורטים להלן יופיעו באתר אלא אם כן תבחר לסמן שדה/ות כמוסתר/ים.

כתובת מגורים

טלפונים, דוא"ל ואתר

checkbox
checkbox
checkbox
checkbox
checkbox
checkbox

פרטי רשתות חברתיות

פרטי השכלה

פרטי בי"ס יסודי
לא יופיעו באתר
סה"כ שנות לימוד:

פרט את ראשי התיבות של התואר והיכן נרכש יש לפרט את שם המוסד, העיר והמדינה. אם ציינת תארים, עליך לפרט ולהסביר אותם באופן שכל אדם ממוצע ושאינו קשור לתחום יבין אותם. למשל תואר DOCTOR of MEDICINE : MD ד"ר - דוקטורט ברפואה - למדתי בבולוניה, איטליה.

ידיעת שפות

שפה דיבור קריאה כתיבה

פרטי מקצוע ועיסוק


checkbox
checkbox

פרטי מקום העבודה

נגישות מקום העבודה

P
checkbox
checkbox

חברות בארגונים מקצועיים

אבקש לצרף אותי לקטגוריות הבאות

arrow-iconsilde

הגשת בקשות ליצירת סיווג שלא נכלל בעץ הסיווגים

דמי חבר שנתיים

מומחה מוסמך המכון

מומחה מוסמך המכון: מומחה שהוכשר בקורס העשרה עזר משפטי במסגרת המכון.

175.00 ש"ח, כולל 3 סיווגים

(קטגוריה או התמחות).

כל סיווג נוסף: 15.00 ש"ח.

מומחה חוץ

מומחה חוץ: מי שלא הוכשר באמצעות קורס העשרה עזר משפטי במסגרת המכון.

1250 ש"ח, כולל 3 סיווגים

(קטגוריה או התמחות).

כל סיווג נוסף: 45.00 ש"ח.

תשלום לשנה לשנתיים לשלוש שנים

הסכומים הנקובים אינם כוללים מע"מ

שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס

תוקף הכרטיס

מידע חשבונית

אני מבקש להוציא את החשבונית על שם:

 

אני מבקש לשלוח את החשבונית לכתובת ביתי
אני מבקש לשלוח את החשבונית לכתובת משרדי

 

אם לכתובת אחרת, נא פרט להיכן:

העלאת תמונה

באפשרותך להעלות תמונה כבר בשלב זה או לאחר שבקשתך תאושר וישלחו אליך שם משתמש וסיסמא.

מוכח : כמות המינויים גדולה פי כמה וכמה למי שמתקינים תמונה בפרופיל שלהם, אנו ממליצים על התקנת תמונה , עדיפות לתמונה מקצועית, גברים: מומלצת תמונה מעונבת במקטורן , נשים תמונה בכסות מלאה.

עבר פלילי

בשל מעמדו/ה המיוחד של הבורר/ת ו/או העד/ה המומחה/ית ושל השירות שעליו/ה לספק, יידרש/תידרש המועמד/ת לחתום על תצהיר המאמת את הפרטים בשאלון הרשמה זה, לרבות העובדה כי אין למועמד/ת הרשעות קודמות בפלילים, וכי למיטב ידיעתו/ה אין כל כוונה להעמידו/ה לדין פלילי. החתימה על התצהיר תהא בפני עו"ד, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה והרישום במאגר.

בכל מקרה של ספק, בעניין מחיקת עבר פלילי, התיישנות עבירות, סוגי עבירות ( כגון: במיוחד תכנון ובניה, תעבורה וכד\' ) תיק פתוח שלא הבשיל כדי העמדה לדין, כל הליך פלילי אחר , אנא פנה אלינו ליעוץ טלפוני מול עו"ד מטעם המכון, הייעוץ אינו כרוך בתשלום ואנו מחויבים ומתחייבים לדיסקרטיות מלאה.

הנחת מומחה מביא מומחה

נודה לציון שמות שני מומחים הראויים לדעתך להצטרף להשתלמות/למאגר. ככל שהמלצתך תביא לרישומם (ולא קדמה להמלצתך פניה מהם/אליהם) אנו נזכה את חשבונך בהנחה בת 5% בהתאם להנחיותיך.

יש לאשר ההערות והתנאים

הנהלת המכון שומרת על זכותה לדחות רישומו ו/או הצטרפותו של כל מגיש בקשה ללא צורך בהנמקה.

הנהלת המכון שומרת על זכותה הבלעדית לערוך שינויים בתוכנית ההרצאות ו/או במרצים ו/או באתר
הלימודים ו/או במועדים.

חשבונית תישלח בנפרד לאחר פירעון כל תקבול ו/או זיכוי חשבוננו.

קבלה תישלח מיד עם קבלת התשלום.

checkbox

אין לי עבר פלילי (למעט עבירות תנועה) ולמיטב ידיעתי אין כל כוונה להעמידני לדין פלילי, (יאומת בתצהיר).

checkbox

כל הפרטים שמסרתי בשאלון הרשמה זה, אמת (יאומת בתצהיר).

checkbox

הובא לידיעתי כי יהא עלי לאמת את כל האמור בשאלון זה בתצהיר חתום בפני עורך דין.

checkbox

ברמת העיקרון אני מוכן להשתתף בהשתלמויות העשרה משפטיות שעורך המכון.

checkbox

במידה ואדרש, אמציא לכם כל תעודה ומסמך הקשורים להשכלתי, מקצועי ועיסוקי.

checkbox

קראתי את כללי האתיקה של המומחה ואת תקנון האתר ואני מתחייב לפעול על פיהם במידה ואצורף.

checkbox

קראתי את ההערות והתנאים ואני מסכים להם.