טופס הרשמה לקורס

טופס הרשמה לקורס עדים מומחים

אפרטים אישיים

תאריך לידה

אזור השירות

בפרטי יצירת קשר

פרטי מידע יצירת קשר המפורטים להלן יופיעו באתר אלא אם כן תבחר לסמן שדה/ות כמוסתר/ים.

כתובת מגורים

טלפונים, דוא"ל ואתר

checkbox
checkbox
checkbox
checkbox
checkbox
checkbox

גפרטי רשתות חברתיות

דפרטי השכלה

פרטי בי"ס יסודי
לא יופיעו באתר
סה"כ שנות לימוד:

פרט את ראשי התיבות של התואר והיכן נרכש יש לפרט את שם המוסד, העיר והמדינה. אם ציינת תארים, עליך לפרט ולהסביר אותם באופן שכל אדם ממוצע ושאינו קשור לתחום יבין אותם. למשל תואר DOCTOR of MEDICINE : MD ד"ר - דוקטורט ברפואה - למדתי בבולוניה, איטליה.

הידיעת שפות

שפה
דיבור
קריאה
כתיבה

ופרטי מקצוע ועיסוק

checkbox
checkbox

זפרטי מקום העבודה

חנגישות מקום העבודה

P
checkbox
checkbox

טחברות בארגונים מקצועיים

יאבקש לצרף אותי לקטגוריות הבאות

arrow-iconsilde

כהגשת בקשות ליצירת סיווג שלא נכלל בעץ הסיווגים

לתשלום בכרטיס אשראי

הסכומים הנקובים אינם כוללים מע"מ

5 תשלומים שווים ע"ס - 845 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

3 תשלומים שווים ע"ס - 1375 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

1 תשלומים שווים ע"ס - 3750 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

תוקף הכרטיס:

ממידע חשבונית

אני מבקש להוציא את החשבונית על שם:

 

אני מבקש לשלוח את החשבונית לכתובת ביתי
אני מבקש לשלוח את החשבונית לכתובת משרדי

 

אם לכתובת אחרת, נא פרט להיכן:

נהעלאת תמונה

באפשרותך להעלות תמונה כבר בשלב זה או לאחר שבקשתך תאושר וישלחו אליך שם משתמש וסיסמא.

מוכח : כמות המינויים גדולה פי כמה וכמה למי שמתקינים תמונה בפרופיל שלהם, אנו ממליצים על התקנת תמונה , עדיפות לתמונה מקצועית, גברים: מומלצת תמונה מעונבת במקטורן , נשים תמונה בכסות מלאה.

סעבר פלילי

בשל מעמדו/ה המיוחד של הבורר/ת ו/או העד/ה המומחה/ית ושל השירות שעליו/ה לספק, יידרש/תידרש המועמד/ת לחתום על תצהיר המאמת את הפרטים בשאלון הרשמה זה, לרבות העובדה כי אין למועמד/ת הרשעות קודמות בפלילים, וכי למיטב ידיעתו/ה אין כל כוונה להעמידו/ה לדין פלילי. החתימה על התצהיר תהא בפני עו"ד, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה והרישום במאגר.

בכל מקרה של ספק, בעניין מחיקת עבר פלילי, התיישנות עבירות, סוגי עבירות ( כגון: במיוחד תכנון ובניה, תעבורה וכד\' ) תיק פתוח שלא הבשיל כדי העמדה לדין, כל הליך פלילי אחר , אנא פנה אלינו ליעוץ טלפוני מול עו"ד מטעם המכון, הייעוץ אינו כרוך בתשלום ואנו מחויבים ומתחייבים לדיסקרטיות מלאה.

עהנחת מומחה מביא מומחה

נודה לציון שמות שני מומחים הראויים לדעתך להצטרף להשתלמות/למאגר. ככל שהמלצתך תביא לרישומם (ולא קדמה להמלצתך פניה מהם/אליהם) אנו נזכה את חשבונך בהנחה בת 5% בהתאם להנחיותיך.

פיש לאשר ההערות והתנאים

הנהלת המכון שומרת על זכותה לדחות רישומו ו/או הצטרפותו של כל מגיש בקשה ללא צורך בהנמקה.

הנהלת המכון שומרת על זכותה הבלעדית לערוך שינויים בתוכנית ההרצאות ו/או במרצים ו/או באתר
הלימודים ו/או במועדים.

הנהלת המכון שומרת על זכותה לא להעניק תעודת סיום למי שנמצאו בלתי מתאימים במהלך הקורס,
ו/או עד למועד הענקת התעודה.

בטול השתתפותך בהשתלמות החל מ - 14 יום לפני מועד תחילתה המשוער יחייבך בדמי בטול בסך 15%,
ובתוספת של 1% לכל יום נוסף.

מחיר הקורס כולל סך של 175 ₪ המהווים דמי חבר לשנה ראשונה.

חשבונית תישלח בנפרד לאחר פירעון כל תקבול ו/או זיכוי חשבוננו.

קבלה תישלח מיד עם קבלת התשלום.

checkbox

אין לי עבר פלילי ולמיטב ידיעתי אין כל כוונה להעמידני לדין פלילי, (יאומת בתצהיר).

checkbox

כל הפרטים שמסרתי בשאלון הרשמה זה, אמת (יאומת בתצהיר).

checkbox

הובא לידיעתי כי יהא עלי לאמת את כל האמור בשאלון זה בתצהיר חתום בפני עורך דין.

checkbox

הובא לידיעתי כי פרק הזמן לביצוע הקורס כולל השלמות חיסורים הינו עד 120 יום.

checkbox

במידה ואדרש, אמציא לכם כל תעודה ומסמך הקשורים להשכלתי, מקצועי ועיסוקי.

checkbox

קראתי את כללי האתיקה של המומחה ואת תקנון האתר ואני מתחייב לפעול על פיהם במידה ואצורף.

checkbox

ברמת העיקרון אני מוכן להשתתף בהשתלמויות העשרה משפטיות שעורך המכון.

checkbox

קראתי את ההערות והתנאים ואני מסכים להם.