תוצאות חיפוש

עדים מומחים > רפואי > כירורגיה > פלסטית

נמצאו 21 תוצאות

 • מידע ראשוני
 • שם
 • מקצוע
 • אזור חיוג
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • אולמן יהודה, ד"ר
 • כירורגיה פלסטית
  כירורגיה פלסטית
 • 04
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • אזגווי לאון, ד"ר
 • רופא
  כירורגיה פלסטית
 • 04
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • ביבי כרמל, ד"ר
 • כירורג
  כירורגיה פלסטית
 • 03
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • ברגר יוסף, ד"ר
 • כירורג פלסטי
  כירורגיה פלסטית
 • 04
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • דביר אפרים, ד"ר
 • כירורג
  כירורגיה פלסטית,,כירורגיית כף היד
 • 04
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  נתמך בתצהיר
  בורר
 • דן אברהם, ד"ר
 • כירורגיה פלסטית
 • 03
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • האובן דניאל, פרופ'
 • כירורג פלסטי ואסתטי
  כירורגיה פלסטית
 • 09
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • הר-שי ירון, ד"ר
 • כירורג
  כירורגיה פלסטית
 • 04
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • ויינברג אברהם, ד"ר
 • כירורג
  כירורגיה פלסטית
 • 08
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • טאובה איתן, ד"ר
 • רופא
  כירורגיה פלסטית
 • 03
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  נתמך בתצהיר
  בורר
 • טופז מוריס, ד"ר
 • מנתח פלסטי
  כירורגיה פלסטית
 • 09
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • טליסמן רן, ד"ר
 • כירורג פלסטי
  כירורגיה פלסטית
 • 03
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • טמאן יוסף, ד"ר
 • רופא
  כירורגיה פלסטית
 • 03
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • יפה בתיה, ד"ר
 • כירורגיית יד
  כירורגיה פלסטית
 • 03
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • כהנוביץ שריה, ד"ר
 • כירורגיה פלסטית
  כירורגיה פלסטית; כוויות; כירורגיה אסתטית.
 • 03
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • לבנברג אלכס, ד"ר
 • רופא
  כירורגיה פלסטית
 • 03
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • פיינרמן מיכאל, ד"ר
 • כירורגיה פלסטית
  כירורגיה פלסטית
 • 02
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • רדרמן דוד, ד"ר
 • מנתח פלסטי
  כירורגיה פלסטית
 • 03
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • רוזנברג ליאור, פרופ'
 • רופא
  כירורגיה פלסטית
 • 08
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • שבשין אורי, ד"ר
 • כירורג
  כירורגיה פלסטית
 • 08
 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • שופאני עזיז, ד"ר
 • רופא
  כירורגיה פלסטית
 • 04