תוצאות חיפוש

עדים מומחים > הנדסי > חשמל

נמצאו 36 תוצאות

  • מידע ראשוני
  • שם
  • מקצוע
  • אזור חיוג
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • בוהדנה מרדכי
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל, זרם חזק
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • בן יוסף ראובן
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל
  • 09
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • ברם משה
  • הנדסת חשמל
    הנדסת חשמל
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • ברמן מריו, ד"ר
  • הנדסת חשמל
    מערכות הספק
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • גבריל סולומון, ד"ר
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • גלין דן
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל
  • 03
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    נתמך בתצהיר
    בורר
  • דיסני יוחנן, אינג'
  • מהנדס חשמל ותאורה
    הנדסת חשמל ותאורה
  • 02
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • הרפז שי
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל
  • 03
  • נתמך בתצהיר
    בורר
  • הרצוג שלמה
  • מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    נתמך בתצהיר
  • וינשטוק דן, מהנדס
  • מהנדס חשמל
    חוק החשמל ותקנותיו, אחזקת מערכות חשמל, פוטוולטאיות
  • 09
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    נתמך בתצהיר
    בורר
  • זולר אבי, אינג'
  • מהנדס חשמל
    מערכות חשמל מתח נמוך ומתח גבוה ,בדיקת מתקנים
  • 08
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • חייט חוה
  • מהנדסת חשמל
    הנדסת חשמל
  • 02
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • טיקטין נתנאל
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל
  • 08
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • טל יהושע
  • הנדסת חשמל
    הנדסת חשמל
  • 09
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    נתמך בתצהיר
    בורר
  • יהיד יצחק
  • מהנדס חשמל
  • יזרעאלי יצחק, ד"ר
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל
  • 03
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    בורר
  • כהן טל
  • הנדסאי חשמל
    מערכות מתח גבוה, תקלות מסובכות, תאונות, שריפות.
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    נתמך בתצהיר
    בורר
  • לוי - (מהנדס חשמל ) eyallevy75@gmail.com אייל , אינג'
  • מהנדס חשמל
    בדיקות חשמל, תכנון מערכות חשמל , פיקוח
  • 08
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • לרנטל רון-עמי
  • הנדסת חשמל
    הנדסת חשמל
  • 03
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    נתמך בתצהיר
    בורר
  • מלמד שקד, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
  • מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
    חשמל בניין ותעשייה,תקשורת, חוקי החשמל ותקנותו.
  • 03
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • משה מריאנה
  • מהנדסת חשמל
    הנדסת חשמל
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    נתמך בתצהיר
    בורר
  • משולם יעקב, Engineer
  • מהנדס חשמל ואלקטרוניקה
    הנדסת מערכת וייעץ בטיחות וגיהות בעבודה
  • 03
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • ניאגו סימן-טוב
  • הנדסת חשמל
    הנדסת חשמל
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • סלוצקי אשר, אינג'
  • מהנדס מומחה לחשמל
    חשמל - חקירת שריפות - חקירת תאונות - הערכת נזקים
  • 04
  • סלוצקי מאור

  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    בורר
  • סתיו רביב
  • מהנדס חשמל
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • עבאדי נאסר, MSC אינג'
  • Msc מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל . תכנון ויעוץ פרויקטים בחשמל.
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • עואד פואז
  • הנדסת חשמל
    הנדסת חשמל
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • ענבר יעקב
  • הנדסאי חשמל
    הנדסת חשמל
  • 04
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • פייביש אירוינג
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל
  • 08
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    נתמך בתצהיר
    בורר
  • פנחסי יוסף, מהנדס
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל, פיקוח,פרוייקטים
  • 02
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • קלינפלץ יצחק
  • מהנדס
    הנדסת חשמל
  • 03
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מצומצם
  • קראוסהר חיים
  • מהנדס חשמל
  • 03
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
    נתמך בתצהיר
    בורר
  • רז יצחק
  • הנדסאי חשמל
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • שוירמן יוסף, אינג'
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל,חקירת דליקות ותאונות, בדיקת חשבונות ולי
  • 08
  • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
  • שרון דן, מהנדס
  • מהנדס חשמל
    הנדסת חשמל
  • 04