דף הבית > פלמנוביץ אסקיאל

שם המומחה

פלמנוביץ אסקיאל, MD

התמחות ראשית

כף רגל קרסול

מקצוע

אורטופד מומחה - מנתח קרסול כף רגל

ותק

7 שנים

 • מומחה מוסמך המכון מסלול מורחב
 • בורר
 • נתמך בתצהיר
פלמנוביץ אסקיאל, MD

פירוט תארים והשכלה

תואר

MDOrthopedic SurgeonFoot and ankle surgeon

Normal 3, La Plata Argentine, (5 ש"ל)
- Medicine Medical Science, La Plata Argentine, UNLP, MD (7 ש"ל)
Orthopedic Recidency, Kfar Saba, Tel Aviv University, Orthopedic Surgeon (6 ש"ל)
International Fellow Shiop Foot and ankle, Kfar Saba, , Foot and ankle surgeon (1 ש"ל)
סה"כ 26 שנות לימוד

חבר בארגון/ים

Israel Orthopedic Association Israel Foot and Ankle Society European Foot and Ankle Society Asian Foot and Ankle Society

התמחויות ומידע מקצועי משלים

תחומי עיסוק

 • plusאורטופדיה
 • plusטראומה אורטופדית
 • plusכללי

קורות חיים מקצועיים

CURRICULUM VITAE


NAME Ezequiel Palmanovich MD 323376558
(First) (Last) Academic Degree I.D No.

FACULTY/DEPT Orthopedic Surgery, Sackler Faculty of Medicine Tel: 03-6405126
HOSPITAL/DEPT Orthopedic Surgery, Meir Medical Center
Tel: 09-7472549
HOME ADDRESS 2 Moran St. Apt 1 , Kfar-Saba 4428874, Israel
EMAIL* ezepalm@gmail.com
Mobile Phone* 054-525-0868
DATE AND PLACE OF BIRTH 27-06-1973 La Plata - Argentine
DATE OF ARRIVAL IN ISRAEL 2000
ZAHAL (ISRAELI) MILITARY SERVICE
2003 2006
(Enlisted Discharged)
MARITAL STATUS Married+2

A. Education
PERIODS OF STUDIES
La Plata National University: Faculty of Medical Sciences, Argentine 1992-2000
(Name of University, City, Country) Period
Subject Medicine
Degree or Professional License MD Date Awarded 2000


B. FURTHER STUDIES
FELLOWSHIP
1- Foot and Ankle International Fellow at Mercy Hostipal (Directed by Mark Myerson)– Baltimore MD USA. 2013

2- – Foot and Ankle International Fellow at Union Memorial Hospital (Directed by Lew Schon) Baltimore MD USA

Degree or Professional license: International Fellow

2003 Advance Trauma Life Support Course ( ATLS). IDF Tzrifin Israel
2004 Diving Medicine. INMI Israel Naval Medical Institute. Haifa. Israel
2009 GCP. Bio-Medical Research Design. Israel
2009 AO-Trauma. Principle in Operative Fracture Management. Eilat. Israel
2010 6Th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthopaedic Sport Traumatology. Brussels.
2011 AO-Foot and Ankle Trauma Course. Portomaso. Malta
2012 Locking Nail Training. Stryker. Strasburg. France
2012 Hospital for Special Surgery. International Cartilage Repair of the Ankle. Dublin. Ireland
2013 Scandinavian Total Ankle Replacement Training Program. Directed by Roger Mann. Colorado. USA
2013 Arthrex Foot and Ankle Fellows Course. Arthrex Medical Education Center – Naples, Florida. USA
2013 Orthopedic Foot and Ankle Fellow Course. Stryker. Florida. USA.
2013 Integra Foot and Ankle Reconstruction Fellows Course. Tampa, Florida. USA
2014 Foot and Ankle Course. ArthroLab. Arthrex. Munich Germany
2015 Arthroscopic Foot and Ankle. Directed by C.Niek van Dijk
Smith & Nephew Surgical Skills Centre Education · York, United Kingdom

2015 Minimal Invasive Surgery of the foot and ankle. Directed by Joel Vernois. University of Sussex College & University. Brighton, United Kingdom

C. ACADEMIC & PROFESIONAL ACTIVITIES & ACHIEVEMENTS
C1. ACADEMIC EXPERIENCE

1996-1997 Temporary Half Time Teaching Assistant Course of Anatomy, Faculty of Medicine, University of La Plata, Argentina.

1996-1997 Ad – Honorem Teaching Assistant Social Sciences, Faculty of Medicine, University of La Plata, Argentina.

2006 – Present Tutor Medical School – Tel Aviv University

2006-Present : Residency Tutor –Orthopedics, Family Medicine, Rehabilitation. Meir Medical Center

2013-Present Lecturer in Orthopedics, Faculty of Health Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv Israel
2014- Present Lecturer in Sport Medicine Curse, Tel Aviv University
2014 Instructor Fellow in Foot and Ankle Surgery – Fellow from abroad (American Fellows).


2015 Instructor Fellow in Foot and Ankle Surgery – Fellow from abroad (Chinese Fellows).

2008-2016 Lecturer at Insole Workers – Tel Aviv University

2018 Member Committee – Syllabus Orthopedics Course – Tel Aviv University

2018 – Present – Lecturer Asian Pacific Foot and ankle Society

2018-Present Senior Lecturer in Orthopedic Surgery, Tel Aviv University.
2019-Present Director of the Foot and Ankle Service – Meir Medical Center


C2. PROFESSIONAL EXPERIENCE.
2003-2005 – Medical fighter squadron 90 Area of Tul Karem, IDF

2005- 2006 - Attending Physician squadron missile boats, based in Haifa, Israel Navy, IDF.

2006- 2012– Residency in Orthopedic Surgery, Meir Medical Center – Kfar Saba- Israel

2012 –2013 Orthopedist in outpatient clinic in the community. Clalit Health Service- Kfar-Saba- Israel

2013- Foot and Ankle International Fellow at Mercy Hospital (Directed by Mark Myerson)– Baltimore MD USA

2013 Foot and Ankle Observer at Union Memorial Hospital (Directed by Lew Schon ) Baltimore MD USA

2013 – current Member of International Extremity Project
Humanitarian mission to Vietnam (2015, 2017, 2020) and Namibia (2016, 2018)

2014 till now: MD Senior Foot and Ankle Service, orthopedics Department. Meir Medical Center. Kfar Saba. Israel

2018 Member of Steps2Walk. Humanitarian-Teaching- Educations programs. Directed by Mark Myerson

2019-Present Director of the Foot and Ankle Service – Meir Medical Center
2019 – Chairman of the First International Foot and Ankle in Israel
2019- Initiator and responsible of the acceptation of the Israeli Foot and Ankle Society in The European Foot and Ankle society as a full member

C3. ACTIVE PARTICIPATION IN SCIENTIFIC MEETINGS*
Date
Country Subject Role
(Speaker,Member of Steering Committee,Active Participation etc.)
2006 Israel Israel Orthopedic Association Active Participation
2007 Israel Israel Orthopedic Association Active Participation
2008 Israel Israel Orthopedic Association Active Participation
2008 Israel International Jerusalem Symposium on Sports Medicine Active Participation
2009 Israel International Jerusalem Symposium on Sports Medicine Active Participation
2009 Israel Israel Orthopedic Association Active Participation
2009 Israel Distal Radius Semminar Active Participation
2009 Israel Congress of Community Orthopedics Active Participation
2010 Israel International Jerusalem Symposium on Sports Medicine Speaker
2010 Brussels European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology Speaker
2010 Israel Rehabilitation Active Participation
2010 Israel Israel Orthopedic Association Speaker
2011 Israel International Jerusalem Symposium on Sports Medicine Speaker
2012 Ireland International Congress on Cartilage Repair of the Ankle Active Participation
2013 Germany European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology Active
2013 Israel Israel Orthopedic Association Speaker
2014 England European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology Active Participation
2014 Israel Israel Orthopedic Association Speaker
2015 Czech republic European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology Speaker
2015 England British Orthopedics Foot and Ankle Society Active Participation
2016 Israel Israel Orthopedic Association Speaker
2016 Germany MEDICA Active Participation
2016 USA American Academy of Orthopedic Surgeon Active Participation
2017 Argentina Argentinian Foot And Ankle Congress Speaker
2017 Austria European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology Speaker
2018 China Asian Pacific Foot and Ankle Society Invited Lecturer
2018 Chile Chile Foot and Ankle Society – Steps2Walk Invited Lecturer
2018 Israel Israel Orthopedic Association Invited Lecturer
2018 Namibia Namibian Medicine University Invited Lecturer

2019
Argentine
Argentinian Foot and Ankle Congress
Poster presentation
2019 Helsinki Israel Representation Acceptation of Israel as Full member of EFAS
2019 Israel IOA Session Chairman
2019 Vietnam CanTho General Hospital Invited Lecture


C4. MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL SOCIETIES*
Years (period) Name of Organization
2001-present Israel Orthopedic Association
2004-present Israel Foot and Ankle Society
2017-present European Foot and Ankle Society
2018-present Asian Foot and Ankle Society

D. DOCTORAL STUDENTS MENTORED BY CANDIDATE*
Years (period) Name of Student Subject Academic Institute Ph.D/ M.D In collaboration with
2014 Dr Yona Muller Foot and Ankle Fellowship Meir Medical Center DPM Prof Nyska
2014 Dr GU Foot and Ankle Fellowship Meir Medical Center MD Prof Nyska
2014 Dr Liu Foot and Ankle Fellowship Meir Medical Center MD Prof Nyska
2018 Dr Savir Foot and Ankle Accreditation for Podiatrist Meir Medical Center DPM Prof Nyska
2017 Dr Dynai Ayling Foot and Ankle Fellowship Meir Medical Center MD Prof NyskaE. M.A./M.Sc. Students :

Years (period) Name of Student Subject Academic Institute In collaboration with
2012-2013 Ran Atzmon Hip Fracture and PE Meir Medical Center and Sackler Medical School Prof Nyska
2012-2013 Noa Efratti Hip Fracture and CVA Meir Medical Center and Sackler Medical School Prof Nyska


F. Grants

Years
Investigator (Principal/,other) Granted by Institute/Company Total Amount
2008 Palmanovich Ezequiel Prof Mann Private company 100.000 INS


G. AWARDS


SCIENTIFIC PUBLICATIONS

A. BOOKS AND MONOGRAPHS
B. TEXTBOOKS (not for MDs)
B.1. ORIGINAL ARTICLES*
(Including IF; No. of Citations; Rank of Journal in Discipline)
B.1. Articles Published
1. Kaplan Y, Myklebust G, Nyska M, Palmanovich E, Victor J, Witvrouw E.
The Prevention of Injuries in Contact Flag Football.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.
2012
(IF 3.053)
Cited 1
(R7/72Q1).


2. Kaplan Y, Myklebust G, Nyska M, Palmanovich E, Victor J, Witvrouw E
The Epidemiology of Injuries in Contact Flag Football.
Clin J Sport Med
2013
(IF2.268)
Cited 2
(R18/81Q1).

3. Brin YS, Palmanovich E, Massarwe S, Nyska M.
Using a cervical spine cage to reconstruct malunited fibular fractures.
Int Orthop.
2013
(IF 2.110)
Cited 2
(R 22/72Q2)4. Kaplan Y, Barak Y, Palmanovich E, Nyska M, Witvrouw E.
Referent body weight values in over ground walking, over ground jogging, treadmill jogging, and elliptical exercise.
Gait Posture.
2013
(IF 2.752)
Cited 4
(R12/81Q1).

5. Palmanovich E, Brin YS, Laver L, Kish B, Nyska M, Hetsroni I
The effect of minimally displaced posterior malleolar fractures on decision making in minimally displaced lateral malleolus fractures.
Int Orthop.
2013
(IF 2.110)
Cited 3
(R22/72Q2)


6. Kaplan Y, Witvrouw E, Nyska M, Palmanovich E, Barak Y.
Referent body weight values in over ground walking, over ground jogging, treadmill jogging, and elliptical exercise
Br J Sports Med.
2014
(IF 5.025)
Cited 1
(R2/81Q1).

7. Brin YS, Palmanovich E, Aliev E, Laver L, Yaacobi E, Nyska M, Kish BJ
Closed Reduction and Internal Fixation for Intertrochanteric Femoral Fractures is Safer and More Efficient Using Two Fluoroscopes Simultaneously.
Injury
2014
(IF 2.137)
Cited 2
(R4/24Q1)

8. Palmanovich E., Myerson M. S.
Correction of moderate and severe hallux valgus deformity with a distal metatarsal osteotomy using an intramedullary plate.
Foot Ankle Clin.
2014
(IF 0.755)
Cited 2
(R52/72Q3).

9. Shariff R, Myerson M. S., Palmanovich E.
The utility of resection of the 5th metatarsal base in the severe rigid cavovarus foot associated with neuromuscular imbalance.
Foot Ankle Int.
2014
(IF 1.506)
Cited 1
(R36/72Q2)

10. Kaplan Y, Myklebust G, Nyska M, Palmanovich E, Victor J, Witvrouw E
Injuries can be prevented in contact flag football.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc..
2014
(IF3.053)
Cited 1
(R9/81Q1).

11. Brin YS, Palmanovich E, Dolev E, Nyska M, Kish B
Displaced mid-shaft clavicular fractures: is conservative treatment still preferred.
IMAJ
2014
(IF1.013)
Cited 7
(R92/153Q3)

12. Palmanovich E, Brin YS, Ben David D, Massarwe S, Stern A, Nyska M, Hetsroni I
Use of spinal cage for creating stable constructs in ankle and subtalar fusions.
Foot and ankle Surgery
2015
(IF 0.845)
(R50/72Q3)

13. Ganit Segal, Avi Elbaz, Alon Parsi, Ziv Heller, Palmanovich E, Meir Nyska, Zeev Feldbrin, Benjamin Kish
Clinical outcomes following ankle fracture: a cross-sectional observational study.
J Foot Ankle Res.
2014
(IF1.46)
Cited 7
(R36/74 Q2)

14. Palmanovich E., Shabat S., Brin Y. S., Feldman V., Kish B., Nyska M.
Anatomical Reconstruction Technique for a Plantar Calcaneonavicular (Spring) Ligament Tear.
J Foot Ankle Surg.
2015
(IF0.845)
Cited 1
(R50/72Q3)

15. Laver L, Carmont MR, McConkey MO, Palmanovich E, Yaacobi E, Mann G, Nyska M, Kots E, Mei-Dan O.
Plasma rich in growth factors (PRGF) as a treatment for high ankle sprain in elite athletes: a randomized control trial.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc..
2015
(IF3.053)
Cited 10
(R9/81Q1).16. Massrawe S., Nyska M., Palmanovich E
Bone Graft Substitute Prepared with the Patient's Blood.
The Foot.
2015
(IF 0.59)

17- Palmanovich E, Oshri Y, Brin YS, Edelshtein E, Nyska M, Hetsroni I.
Insertional Achilles tendinopathy is associated with arthritic changes of the posterior calcaneal cartilage: A retrospective study.
J Foot Ankle Res. 2015
(IF1.46)
(R36/74Q2)


18- Farkash U, Borisov O, Hetsroni I, Palmanovich E, Zohar E, Nyska M.
Injuries in a Developing Sport, Cachibol (Newcomb Ball).
Isr Med Assoc J.
2016
(IF1.013)
(R92/153Q3)


19- Palmanovich E, Brin YS, Kish B, Nyska M, Hetsroni I. Value of Early Postoperative Computed Tomography Assessment in Ankle Fractures Defining Joint Congruity and Criticizing the Need for Early Revision Surgery.
J Foot Ankle Surg.
2016
(IF0.845)
(R50/72Q3)

20. Hetsroni I, Manor A, Finsterbush A, Frankl U, Lowe J, Mann G, Palmanovich E
Reduced Vascularized Envelope of the Anterior Cruciate Ligament is Associated with Chondral Lesions of the Femoral Condyles: An Observational Study Among 516 Knees
Orthopedics
2016
(IF1.127)
(R47/74Q3)

21. Elbaz A, Mor A, Segal G, Bar D, Monda MK, Kish B, Nyska M, Palmanovich E.
Lower Extremity Kinematic Profile of Gait of Patients After Ankle Fracture: A Case-Control Study.
J Foot Ankle Surg
2016
(IF0.845)
Cited 1
(R50/72Q3)

22. Feldman F., Nyska M, Marom N, Slavin O, Brin YS, Farkash U, Palmanovich E.
Measurement of transverse forces between the first and second metatarsals: a cadaveric study.
J Orthop Surg Res
2016
(IF 1.215)
(R 42/75Q3)

23. Palmanovich E, Frankl M, Nyska M, Hetsroni I, Constantini N, Trejo L, Bechar R, Novak G, Lankovsky Z, Mann G
The effect of army vest design on the occurrence of stress fractures and overuse injuries in female military recruits
J R Army Med Corps
2016
(IF 0.62)
R 112/155Q3)

24. Palmanovich E., Shabat S, Brin YS, Nyska M.
Novel Reconstruction Technique for an Isolated Plantar Calcaneonavicular (SPRING) Ligament Tear. 5 Cases
The Foot Journal
2017
(IF 0.59)

25. Palmanovich E, Ayalon M, Sira DB, Nyska M, Hetsroni I. The effect of eliminating leg length difference on plantar foot pressure distribution in patients wearing forefoot offloading shoe. Foot (Edinb). 2017 Dec;33:39-43.


26. Lehnert B, Nyska M, Ip W, Huynh E, Palmanovich E. Flexor Digitorum Longus (FDL) or Flexor Hallucis Longus (FHL) Harvesting: Technical Tip and Case Studies.
Foot Ankle Int. 2017 Nov;38(11):1267-1270.

27. Atzmon R, Sharfman ZT, Efrati N, Shohat N, Brin Y, Hetsroni I, Nyska M, Palmanovich E. Cerebrovascular accidents associated with hip fractures: morbidity and mortality-5-year survival. J Orthop Surg Res. 2018 Jun 28;13(1):161.Senior Lecturer ______________________________________________________________


1. Hetsroni I, Nyska M, Edelshtein E, Mann G, Palmanovich E. Arthroscopic Excision of Osteoid Osteoma of the Talus. Arthrosc Tech. 2017 Jun 19;6(3):e839-e843. doi: 10.1016/j.eats.2017.02.016. eCollection 2017 Jun.

2. Segal D, Yaacobi E, Marom N, Feldman V, Aliev E, Palmanovich E, Bartal G, Brin YS. The incidence of life threatening iatrogenic vessel injury following closed or open reduction and internal fixation of intertrochanteric femoral factures.
Int Orthop. 2017 Sep;41(9):1845-1850. -

3. Segal D, Palmanovich E, Faour A, Marom E, Feldman V, Yaacobi E, Slevin O, Kish B, Brin YS. Routine early post-operative X-ray following internal fixation of intertrochanteric femoral fractures is unjustified: a quality improvement study.
J Orthop Surg Res. 2018 Jul 31;13(1):189.

4. Segal D, Slevin O, Aliev E, Borisov O, Khateeb B, Faour A, Palmanovich E, Brin YS, Weigl D. Trends in the seasonal variation of paediatric fractures. J Child Orthop. 2018 Dec 1;12(6):614-621.

5. Palmanovich E, Wing L, Huynh E, Spanko J, Nyska M, Lehnert B. “Can Tho Transfer” Technique: Extensor Hallucis Longus to Tibialis Anterior Tenodesis for Drop Foot. JAMPA accepted 12-2019

6. Burg A, Palmanovich E. Correction of severe Hallux Valgus with Metatatrsal Adductus applying the concepts of minimal invasive surgery. Foot and Ankle Clin. Accepted 8-2019

7. Palmanovich E, Ohana N*, Atzmon R, Slevin O, Brin YS, Feldman V, Segal D. MICA – My Learning Curve. JFAS accepted 1-2020

8. Palmanovich E, Ohana N, Yaacobi E, Segal D, Hetsroni I, Sharfman Z, Vidra M, Atzmon R. Preoperative planning and surgical technique for optimizing internal fixation of posterior malleolar fractures: CT versus standard radiographs
J Orthop Surg Res. 2020 Mar 26;15(1):119.

B.2. CASE REPORTS
B.2. Case Reports published
1. Palmanovich E, Brin YS, Laver L, Kish B, Nyska M
Pedal Coral Injury: A Case report.
Foot (Edinb). 23(1):50-2.
2013
(IF0.59)

2. Palmanovich E, Brin YS, Laver L, Nyska M, Kish B
Third degree Chemical Burn by Local Chlorhexidine Antisepsis: A case report.
IMAJ 15:323-324.
2013
(IF1.013).
Cited 2
(R92/153Q3)

3. Palmanovich E, Brin Y, Hetsroni I, Ben David D, Massrawe S, Nyska M
Chronic Tibialis Anterior Tendon Tear Treated with Achilles tendon Allograft.
Int Orthop.
2013
(IF0.962)
Cited 3
(R46/72Q3)

4. Palmanovich E, Kogan T, Massrawe S, Ben David D, Nyska M, Hetsroni I.
Massive synovial chondromatosis of the foot: A case report
Clin Res Foot Ankle
2014
(IF0.74)

5. Palmanovich E, Laver L, Brin YS, Hetsroni I, Nyska M
Tear of peroneus longus in long distance runners due to enlarged peroneal tubercle.
BMC Sports Sci Med Rehabil 13;6(1):1
2014
NO IF
Cited 1

B.3. REVIEW ARTICLES
B.3. Review Articles Published
1. Palmanovich E., Laver L., Brin Y., Kotz E., Hetzroni Y., Mann G., Nyska M.
Peroneus longus tear and its relation to the peroneal tubercle: A review of the literature.
MLTJ. Vol. I (No. 4) - 2011. P152 - 159.
Cited 3


B.3. Review Articles Accepted
B.3. Review Articles Submitted for Publication
C. CHAPTERS IN BOOKS
C. CHAPTERS IN BOOKS
1. Palmanovich E, Nyska M. Cartilage lesions of the ankle.
Gian Canata, Niek van Diejk. Conservative treatment of osteochondral lession..
Springer Berlin Heidelberg New York Dordrecht London © ISAKOS 2015.
ISBN 978-3-662-46331-4.
DOI 10.1007/978-3-662-46332-1


2. Palmanovich E. , Keltz E., Kots E., Marom N., Hetsroni I., Nyska M., Mann G.
Stress Fractures of the Foot in Footballers.
© Springer International Publishing Switzerland 2015
Second Edition, pp 371-384.
P. Volpi (ed.), Football Traumatology: New Trends, DOI 10.1007/978-3-319-18245-2_36.


3. Mann G, Hetsroni I, Constantini N, Dolev E, Palmanovich E, Finsterbush A, Keltz E, Mei-Dan O, Eeshed I, Marom N, Kots E, Nyska M.
Stress Fractures: Introduction, Risk Factors, and Distribution.
In: Sports Injuries, pp 2051- 2066, Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation.
Second Edition, Springer-Verlag Berlin Hieidelberg 2015.
DOI 10 1007/978-3-642-36569-0_70.


4. Mann G, Dolev E, Palmanovich E, Finsterbush A, Keltz E, Mei-Dan O, Eeshed I, Marom N, Kots E, Nyska M, Hetsroni I, Constantini N.
Stress Fractures: Specific Site Involvement, Prevention, and the Role of Female Recruits in Military Service.
In: Sports Injuries, Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation.
Second Edition, pp 2067- 2089, Springer-Verlag Berlin Hieidelberg 2015.
DOI 10 1007/978-3-642-36569-0_70.


5. Mann G, Hetsroni I, Constantini N, Dolev E, Palmanovich E, Finsterbush A, Keltz E, Mei-Dan O, Eeshed I, Marom N, Kots E, Nyska M.
Stress Fractures: Diagnosis, Differential Diagnosis, and Treatment.
In: Sports Injuries, Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation.
Second Edition, pp 2091- 2101, Springer-Verlag Berlin Hieidelberg 2015.
DOI 10 1007/978-3-642-36569-0_70.

6. Mann G, Hetsroni I, Constantini N, Dolev E, Palmanovich E, Finsterbush A, Keltz E, Mei-Dan O, Eeshed I, Marom N, Kots E, Nyska M.
Navicular Stress Fractures of the Foot.
In: Sports Injuries, Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation.
Second Edition, pp 2103- 2113, Springer-Verlag Berlin Hieidelberg 2015.
DOI 10 1007/978-3-642-36569-0_70.


D.1.INVITED PAPERS IN SCIENTIFIC MEETINGS

1. Foot and Ankle Pathologies – Sport Medicine Course – Tel Aviv University. 2014

2. Total Ankle Replacement. Physiotherapy department. Meir Medical Center Israel. 2016

3. Foot and Ankle Physical exam– Sport Medicine Course – Tel Aviv University. 2016


4. Foot and Ankle Pathologies– Sport Medicine Course – Tel Aviv University 2016

5. Hallux Valgus –minimal Invasive surgery- literature review. Barzilai Medical center – Foot and Ankle meeting. 2016


6. Ankle Fractures – Namibia University – Faculty of Medicine – Windhoek. Namibia 2016

7. Lisfranc – Namibia University – Faculty of Medicine – Windhoek. Namibia 2016
8. Adult flat foot, Continuing education for orthopedic surgeons. Tel Aviv University.
9. Diabetic foot, Diabetic foot curative & prophylactic surgery. Asaf Harofe Hospital. 2018
10. Muller Weiss. Surgical treatment. Clinical Medical College of Yangzhou, China. 2018
11. Hallux Valgus. Open to Minimal Invasive surgery. Clinical Medical College of Yangzhou, China. 2018
12. Foot and ankle physical exam. Clinical Medical College of Yangzhou, China. 2018
13. 5Th Metatarsal Fracture. Chile Foot and Ankle Society and Steps2Walk/ Temuco. Chile 2018

14. Difficult Cases in foot and Ankle. Chile Foot and Ankle Society and Steps2Walk/ Temuco. Chile 2018

15. Metatarsalgia – Namibia University – Faculty of Medicine – Windhoek. Namibia 2018

16. Spring Ligament Reconstruction – Asian Pacific Foot and Ankle Society – Nangin – China. 2018

17. Hallux Valgus Surgery – From Open to Minimal Invasive Surgery. Asian Pacific Foot and Ankle Society – Nangin – China. 2018

18. Foot and Ankle, Physical Exam. Sport Medicine. Tel Aviv University 2019

19. Foot and Ankle, Common Pathologies. Sport Medicine. Tel Aviv University 2019

20. Foot and Ankle, Common Pathologies. Sport Medicine. Tel Aviv University 2019

21. Foot and Ankle, Common Pathologies. IDF. Meir Medical Center 2019

22. Triple Arthrodesis – Open Surgery. What we have to do first. Fooa and Ankle Session. IOA. Tel Aviv 2019D.2. PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC MEETINGS PUBLISHED AS PROCEEDINGS

1.Tear of Peroneus Longus in Long Distance Runners Due to Trochear Peroneal Tubercle. 26th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2010

2. Prevention of Overuse Pain Syndromes in Female Border Police Infantry Recruits. 26th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2010

3. Personal Satisfaction of Border Police Female Infantry Recruits Using a Newly Designed Fighting Vest for Females, Compared to Fighters Using the Special Unit Fighting Vest. 26th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2010

4. Tear of Peroneus Longus in Long Distance Runners Due to Trochear Peroneal Tubercle. EFOST BRUSSELS 2010

5. The Outcome of Surgical Treatment of Insertional Achilles Tendinosis EFOST BRUSSELS 2010

6. Average Percentage Body-Weight Values in Changing Resistance and Incline on an Elliptical Trainer Yonatan Kaplan (presenter) Rehabilitation 2010: Annual Conference 61 –Of Israel Society of Medicine Physical Rehabilitation

7. The Use of an Innovative Weight-Bearing Measuring Device to Determine Referent Average Percentage Body-Weight Values and Weight-Bearing Distribution Patterns in Treadmill Running: An Original Research Study. Yonatan Kaplan (presenter)Rehabilitation 2010: Annual Conference 61 –Of Israel Society of Medicine Physical

8. Cervical Spine Cages for a Hindfoot Fusion- a Case Series of 5 patients. (Yaron Brin Presenter); Ezequiel Palmanovich; Sabri Massarwe; Meir Nyska. Annual Conference of the Israel Orthopedic Association: December 2010 International Convention Center, Jerusalem

9. Stress Fracture Prevention in the Military Setup G Mann S Heinemann I Shub E Palmanovich M Frankl N Constantini UKRAINIAN ARTHROSCOPY AND SPORT TRAUMA CONGRESS. KIEV 2010

10. The Outcome of Surgical Treatment of Insertional Achilles Tendinosis. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

11. Reduction of Overuse Pain Syndromes of the Knee, Back anf Foot in Female Border Police Infantry Recruits. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

12. Stress related injuries in Female Border Police Infantry Recruits. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

13. Stress fracture occurrence in Female Border Police Infantry Recruits. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

14. Fitted and designed combat vest for female border police infantry figthers shows a high degree of satisfaction. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

15. Average Percentage Body-Weight Values in Changing Resistance and Incline on an Elliptical Trainer Yonatan Kaplan (presenter) - 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

16. The Use of an Innovative Weight-Bearing Measuring Device to Determine Referent Average Percentage Body-Weight Values and Weight-Bearing Distribution Patterns in Treadmill Running: An Original Research Study. Yonatan Kaplan (presenter) 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

17. "The effect of accompanying posterolateral-oblique type fracture of the posterior malleolus on treatment approach in minimally displaced lateral malleolus fractures: a case-based international survey among 177 orthopedic surgeons". Palmanovich Ezequiel (presenter) Annual Conference of the Israel Orthopedic Association: December 2013 – Tel Aviv Israel

18. Retrospective pathological analysis of calcaneal ostectomy due to insertional Achilles tendinopathy Palmanovich E. Effort London 2014

19. Massive Synovial Chondromatosis of the Foot – A case report. Palmanovich E. Effort London 2014

20. The effect of minimally displaced posterior malloelar fractures on decision making in minimally displaced lateral malloelus fractures. Palmanovich E. EFFORT London 2014.

21. Correction of moderate and severe hallux valgus deformity with a distal metatarsal osteotomy using an intramedullary plate. Palmanovich Ezequiel- Annual Conference of the Israel Orthopedic Association: November 2014 – Tel Aviv Israel

22. The value of early postoperative CT assessment in ankle fractures defining joint congruity and criticizing the need for early revision surgery. Palmanovich Ezequiel- Annual Conference of the Israel Orthopedic Association: November 2014 – Tel Aviv Israel

23. Does hindfoot arthrodesis increase the rate of failure of total ankle arthroplasty? A retrospective study. Palmanovich Ezequiel- Annual Conference of the Israel Orthopedic Association: November 2014 – Tel Aviv Israel

24. Use of spinal cage for creating stable constructs in ankle and subtalar fusions. Palmanovich E. Effort 2015 Prague CZ

25. The effect of eliminating leg length difference on plantar foot pressure distribution in patients wearing forefoot offloading. Palmanovich E Annual Conference of the Israel Orthopedic Association: November 2016 – Tel Aviv Israel
26. El valor de la Tomografia Computada temprana en el posoperatorio de las fracturas del tobillo que define la congruencia articular y evalua la necesidad de cirugía de revisión temprana. Palmanovich E. XXII Congreso de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Pie y la Pierna. March 2016. Carilo Argentina

27. Novel Reconstruction Technique for an Isolated Plantar Calcaneonavicular (SPRING) Ligament Tear. 5 Cases. Poster presentation. XXII Congreso de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Pie y la Pierna. March 2016. Carilo Argentina

28. Pre-Operative Planning And Surgical Technique For Optimising Internal Fixation Of Posterior Malleolar Fractures: CT Vs. Standard Radiographs. Palmanovich E. Effort 2017. Vienna Austria

29. Amputation vs Conservative primary management of chronic osteomyelitis involving a pedal digit in diabetic patients. Poster Presentation. Effort 2017. Vienna Austria. Special mention


30. Ops I drilled the femoral artery. Poster Presentation. Effort 2017. Vienna Austria.D.3. ABSTRACTS
E. ITEMS IN ENCYCLOPEDIAS
F. BOOKS EDITED

G. OTHER PUBLICATIONS (Encyclopedias; Reports; Letter to Editors)

G. OTHER PUBLICATIONS (Encyclopedias; Reports; Letter to Editors)

1. Palmanovich E., Brin YS, Laver L, Mei-Dan O, Nyska M., Kish B
Internal Fixation of Hip Fractures Using Intraoperative Simultaneous Two Axis View. Technical Tip.
Techniques in Orthopaedics - Volume 28 - Issue 1 - p 113–116
2013
No IF


2. Oshri Y., Palmanovich E, Karpf R, Massrawe S., Nyska
Chronic Insertional Achilles Tendinopathy. Surgical treatment is an option.
MLTJ 2(2) 91-95.
2012
No IF
Cited 4

3. Brin YS, Palmanovich E, Bivas A, Sagiv P, Kotz E, Nyska M, Kish BJ
Treating Acute Essex-Lopresti Injury With the TightRope Device: A Case Study. Tech Hand Up Extrem Surg.
2014
Cited 4

4- Atoun E., Palmanovich E., Feldbrin Z., Debi R, Fridman G., Nyska M.
Comparison of Hallux Valgus Deformity Evaluation on Printed Versus
Digital X-Rays
Clin Res Foot Ankle
2015


5. Palmanovich E, Frankl M, Hetsroni I, Nyska M, Maron N, Constantini N, Trejo L, Bechar R, Novak G, Lankovsky Z, Mann G
A Novel Gender-specific Vest for Female Infantry Recruits Does Not Reduce the Incidence of Overuse Pain Syndromes: A Prospective Randomized Study among 240 Recruits.
Harefua
2016

6. Palmanovich E, Manor A , Hetsroni I, Marom N., Finsterbush A, Frankl U, Lowe J, Mann G
Clinical and Arthroscopic Findings in Meniscal Injury and Knee Instability: A Prospective Study.
Harefua
2016

7. - Meijer DT, Doornberg JN, Sierevelt IN, Mallee WH, van Dijk CN, Kerkhoffs GM, Stufkens SA; Ankle Platform Study Collaborative (Palmanovich E)– Science of Variation Group; Ankle Platform Study Collaborative
Guesstimation of posterior malleolar fractures on lateral plain radiographs.
Injury.
2015
(IF 2.137)
(R4/24Q1)

8. Laver L, Feldman V, Palmanovich E, Yaacobi E, Marom N, Mei-Dan O
Treatment of Achilles Tendon ruptures. Harefuah. 2016 Jul;155(7):443-447. Hebrew.

9. Zwiers R, Weel H, Mallee WH, Kerkhoffs GMMJ, van Dijk CN; Ankle Platform Study Collaborative – Science of Variation Group. Large variation in use of patient-reported outcome measures: A survey of 188 foot and ankle surgeons.
Foot Ankle Surg. 2018 Jun;24(3):246-251. doi: 10.1016/j.fas.2017.02.013. Epub 2017 Mar 9.
H. Member of Editorial Board/ Reviewer (International Journals)

1. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. Prof Nicola Maffulli, Editor-in-Chief
2. Argentine Journal of Clinical Anatomy. Prof. Dra Susana N. Biasutto Director / Editor in Chief
3. AOJ Annals of Joint. Prof F. FU

שליחה לחבר

אנא מלאו את הפרטים הבאים:

אנא מלאו את הפרטים הבאים

 • mobile

  נייד
  054-5250868

 • phone

  טלפון
  097408811

 • email

  דוא"ל
  ezepalm@gmail.com

 • address

  כתובת
  בית רופאים - בית דור טשרניחובסקי 119 כפר סבא

 • פייסבוק
  https://www.facebook.com/palmanovich/?ref=bookmarks

 • לינקדאין
  https://www.linkedin.com/in/ezequiel-palmanovich-090b807b/

פרטים נוספים

  נגישות לנכים

  מעלית בבניין

סגור